Author Archives: bloggiamgia.edu.vn

Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nào phải xin phép?

Hỏi: Mới đây, tôi phát hiện một số hộ gia đình xây kè bao xung quanh đất ruộng trồng lúa để xây khu vui chơi, chuồng trại, nhà cửa. Vậy xin hỏi, việc xây dựng này có vi phạm pháp luật hiện hành hay không? Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ […]