Author Archives: goclamgiau.edu.vn

‘Biến thể nguy hiểm nhất của COVID-19′ lây lan nhanh đến mức nào?

Biển chủng XBB hay Gryphon được cảnh báo có khả năng lây lan nhanh hơn mọi biến thể COVID-19 khác từ trước đến nay. Vài tháng qua, các biến phụ BA.4 và BA.5 của Omicron thống trị các ca COVID-19 ở Mỹ. Tuy nhiên các chuyên gia mới phát hiện biến thể khác gọi là […]