Author Archives: kienthucmoi24h.edu.vn

35% ca bệnh COVID-19 nặng và t.ử v.ong chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ vắc xin

– Bộ Y tế cho biết qua đ.ánh giá các ca bệnh COVID-19 nặng và t.ử v.ong thấy có khoảng 35% số ca bệnh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc xin. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường rà soát, truyền thông, tiêm vắc xin cho người dân. Bệnh viện điều […]