Author Archives: Miếng dán chống say xe

7 khó khăn, thách thức lớn của ngành Y tế TP.HCM sau dịch COVID-19

Sở Y tế TP.HCM vừa nêu ra 7 khó khăn, thách thức lớn của ngành sau dịch COVID-19. Khó khăn thứ nhất được Sở Y tế TP.HCM đưa ra là 1 số đơn vị sự nghiệp y tế không có nguồn kinh phí để thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND, điều này làm cho một bộ […]